Grindport - sikkerhetsdør

- Fengsler, Havner, Industri, HC- vennlig sikring av utearealet!

LEVEL Gangport, grindport, barnehagelås m.m.

Gangporten er utført i sveist Aluminium, produsert i Haugesund.

- Kan leveres med elektrisk sluttstykke, barnehagelås osv.

- Kan automatiseres - handicap vennlig.

- Kan lages på mål.

En ideell løsning med tanke på sikring av områder.