LDP - industriport

LDP-porten er en sterk arkitektonisk løsning som åpner for panoramautsikten og gir massevis av naturlig lys inn i bygningen.

Panoramaporten har, som de andre LindabDoorline portene, den paternterte Finger Protection. Så også her er sikkerheten maksimal.

Porten er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler, og du kan velge mellom flere forskjellige vindustyper. En eller flere seksjoner i panoramaporten kan ha lukkede isolerte fyllinger, og gangdør kan eventuelt installeres.