Rundeller/Rotasjonsporter

 

Rotasjonsporter eller rundeller sørger for sikker adgangskontroll.

En sikkerhetsdør kan brukes til varelevering, større gods og rømning.

 

Rotasjonsporten sikrer personalinngangen.

Rotasjonsporten sikrer personalinngangen. 

 

Sikkerhetsdør til varelevering, større gods og rømning.

Sikkerhetsdør til varelevering, større gods og rømning. 

 

Sikkerhetsdør til varelevering, større gods og rømning.

Sikkerhetsdør.