Atex leddport Agderport

ATEX-porter

Ved arbeid med eksplosive stoffer er der ekstra krav til sikkerheten. Vi tilbyr kvalitetsporter i ATEX-utgave iht. EU-direktivet 2014/34/ EU (ATEX-direktivet) til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Portene kan også bestilles med støyisolering, innbrudds- og brannsikring.

Gass

Sone 1 Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke.

Sone 2 Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig.

Støv

Sone 21 Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart støv.

Sone 22 Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart støv i luften. Dersom en eksplosiv atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig.

Atex leddport Agderport

Atex rulleport Agderport

Atex-rulleport installert på Statfjord A

Agderport atex rulleport statfjord a

Agderport atex rulleport statfjord a

Agderport atex rulleport statfjord a

  1. Hjem
  2. Produkter
  3. ATEX-porter