Branngardin

 

Branngardiner benyttes som et tilnærmet usynelig brannskille for å sikre rømningsveier,

hindre at brannen sprer seg, redusere skader og for å gi sikker tilgang for brannvesenets personell.

 

Branngardin hindrer spredning av brann.

Branngardin hindrer spredning av brann hvis ulykken er ute. 

 

Branngardinet er nærmest usynlig i rommet.

Branngardinet er nærmest usynlig i rommet. 

 

Branngardin usynlig 25835-3.jpg

Branngardinet er nærmest usynlig i rommet. 

 

Brannport nede, 25835-3.jpg

Hindrer spredning av brann hvis ulykken er ute.