Victoria på lageret på Agderport

Service

Service - vår styrke!

For oss er det viktig at kundene våre får den kvaliteten de forventer, opplever oss som effektive, at produkter og tjenester blir levert til riktige priser - og at vi yter topp service. 

Vi graderer vår service på tre nivåer: 

  1. Akutt hjelp - når uhellet er ute
  2. Vedlikehold - for å forebygge uhell, skader og forlenge driftstid
  3. Oppgraderinger - f. eks ettermotering av motor eller nytt styringssystem, automatikk og fotoceller for økt sikkerhet. 

24-timers service - responstid er vårt varemerke

Vi oppfordrer våre kunder til å kontakte oss umiddelbart dersom det oppstår problemer. Vi lagerfører typiske slitedeler og har i tillegg utstyrt våre servicebiler med slitedeler. 

Serviceavtale - sikker og problemfri drift av porter og lastesystemer

For å tilby våre kunder en sikker og problemfri drift av porter og lastesystemer, anbefaler vi å inngå en serviceavtale. En slik avtale omfatter en periodevis kontroll, justering og smøring av alle lager, skinner og hengslinger.

For portmotorer omfatter avtalen kontroll og justering av klemsikkerhet, smøring og justering av kjeder og bånd.

Vi fyller ut sjekklister for hver enkelt enhet. Dette gjelder som dokumentasjon overfor Arbeidstilsynet. Serviceavtalen innebærer også at vi merker alle porter og lastesystemer med sikkerhetsgodkjenning etter at vi har utført service.